Reijmyre Idrottsförening
Historien bakom 404-sidan

I tidernas begynnelse. Nåja, det kanske är att ta i, men innan Internet fanns, var det en ambitiös grupp unga forskare vid CERN (i Schweiz) som började forska kring vad som skulle komma att bli en mediarevolution under 90 talet: World Wide Web.
   Deras syfte var att skapa en infrastruktur som erbjöd tillgång till data i varierande format: multi-media. Målet var att skapa ett protokoll (ett språk) som kunde kombinera text och bilder, presentera det som ett dokument, och som tillät länkning till andra sådana dokument.
   De var ovilliga att avslöja något om sina framsteg (eller bakslag) för omvärlden varför dom började utveckla sina protokoll i en stängd miljö: CERN's interna nätverk. Genom att använda den fysiska layouten av CERN's nätverk och byggnader som en ersättning för den "riktiga världen" spred dom ut olika funktioner av protokollet i diverse kontorsrum inom CERN.
   I ett kontor på fjärde våningen, rum 404, placerade dom World Wide Web's centrala databas. Alla förfrågningar efter en fil sändes till det kontoret, där två eller tre personer manuellt lokaliserade den efterfrågade filen och överförde den, över nätverket, till den person som hade begärt filen. När databasen började växa, och folket på CERN insåg att det var möjligt att ta del av andra dokument än deras egna forskningsrapporter, ökade inte bara antalet förfrågningar, utan även antalet förfrågningar som inte kunde utföras. Vanligen beroende på att personen som begärde en fil skrev in fel namn för den filen.
Dessa blev besvarade med ett standardsvar: "Room 404: file not found".

Senare, när dessa processer blev automatiserade och man kunnde göra direkta förfrågningar i databasen, blev huvudmedelandet för felmedelanden förknippat med det kontor där det hela utvecklades: "404: file not found".

Rumsnummret blev kvar som felmeddelande i den officiella utgåvan av HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) när Webben lämnade CERN för att erövra världen, och visas fortfarande när en browser gör en felaktig begäran till en Webbserver.

Till minne av dessa personer, som jobbade sena nätter under många månader, i dessa små och varma kontor på CERN, är Room 404 bevarad som ett 'place on the Web'. Inget av dom andra rummen används längre för Webben. Room 404 är det enda och sanna monumentet till Webbens uppkomst, en hyllning till en plats i det förflutna, där framtiden skapades.

Bert Kindåker