Styrelsen
Utvecklingsarbete
Marknadsansvariga
Stadgar
Ungdomsansvarig
  Dokument
  Rejmyre marknad
  Historia
Medlemsavgifter

Ansökan om bidrag
Inbjudan till OS 1912
Gymnastiköfningar inför OS
Skrivelse till ÖIF

  Historia - Ansökan om bidrag för iordningställande av Rejavallen


Nedan följer några anteckningar från 1934, förmodligen ett förslag till en ansökan om ekonomiskt bidrag.

Den nuvarande idrottsplatsen Rejavallen iordningställdes av medlemmarna själva under mitten av 1930-talet men allt kunde de inte utföra. Vissa delar var det nödvändigt att anlita hjälp för vilket föreningen förmodligen inte hade ekonomiska resurser till.

 
 
Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com