Reijmyre Idrottsförenings A-lag i början på 1930-talet.
Bilden är tagen vid fotbollsplanen som då låg vid Kägelbanekullen.

Övre raden från vänster: Helge Bäckman, Lennart Eriksson, Karl-Gunnar Andersson, Arne Andersson,
Arne Sköld, Henry Kindblom och lagledare Oscar Andersson.
Knästående fr. v. Gösta Ståhl, Olle Pihl, Alf Lindberg, Rikard Moberg och Gösta Wall.
Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com