Rejmyre Marknad

I år 2017 är det marknad i Rejmyre onsdagen den 26 juli.


Ansvariga för marknaden är:

Kurt och Kerstin Karlsson
Tel. 011-860 86
E-post. rejmyremarken@gmail.com

Kurts mobil: 070-602 82 62

Kerstins mobil: 073-406 60 76


Rejmyre är sedan decennier tillbaka en välbesökt turistort där glasbruket är ett självklart mål.
Vid några tillfällen under året kommer extra mycket besökare som t.ex. till Glasets Dag i början av maj,
Skogsröjet i augusti och Julmarknaden i december.

Men det arrangemang som utan tvekan drar mest folk till orten är Rejmyre Marknad.

 
Bilderna från marknaden är klickbara