Styrelsen
Utvecklingsarbete
Marknadsansvariga
Stadgar
Ungdomsansvarig
  Dokument
  Rejmyre marknad
  Historia
Medlemsavgifter

  Föreningens medlemsavgifter

Senaste årsmötet beslutade om nedanstående medlemsavgifter för 2014.
Medlemsavgift för 2013 inom parentes.

Barn och ungdom upp till 18 år 200 kr
Familj 450 kr
Pensionär 175 kr
Stödmedlem 200 kr
Aktiv senior 550 kr
Aktiv senior som studerar 400 kr  Kontakt

  Reijmyre Idrottsförening
  Lundavägen
  610 14 Rejmyre

  Tel: 011 - 873 83
  Fax: 011 - 877 66

  Org.nr: 825000 - 4010

reijmyreif.kansli@gmali.com
 
 

Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com