Styrelsen
Utvecklingsarbete
Marknadsansvariga
Stadgar
Ungdomsansvarig
  Dokument
  Rejmyre marknad
  Historia
Medlemsavgifter

  Styrelsen
    Telel. Mobil E-post:
Ordförande: Fredrik Hesse
070 - 603 83 70
Vice ordf: Kerstin Ottosson 011 - 873 35  
Kassör: Bert Ottosson 011 - 873 35 070 - 380 87 42
Sekreterare: Stefan Peterson   070 - 291 30 28
Ledamot: Ewa Larsson 011 - 877 71
073 - 628 60 71
Ledamot: Ceith Landin 011 - 876 80 073-330 12 31
Suppleant Vakant      
Adjungderande: Bert Kindåker 011 - 870 91  070 - 694 82 13

Styrelsen sammanträder i regel 3:e måndagen varje månad kl. 18.30 i klubblokalen
Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com