Fotbollsplanerna
  Klubbhus
  Klubblokal
  Omklädningsrum
  Dusch och Bastu
  Tennisbana
  Översiktsplan
  Invigningen 1941
  Rejmyrespelen
   Rejavallen - Klubbhuset Klickbara bilder

Byggnaden består av två delar, den vänstra delen byggdes som omklädningsrum 1959. I ett protokoll från den 9 februari kan man läsa; Önskvärt vore att medlemmarna i föreningen hjälper till med grundgrävningen.

Den högra delen som är föreningens klubblokal är en f.d. sjöjdlokal som köptes av dåvarande Hävla kommun.
I protokoll från den 29 augusti 1967 står det; Inköpet av baracken vid gamla skolan till klubblokal för 3000 kr godkändes.
Vid ett kvartalsmöte den 17 september 1968 öppnade ordförande Karl-Gustav Svensson mötet med att påpeka att det nu var första gången ett kvartalsmöte hölls i nya klubblokalen.

Bild på klupphuset
Bild på klupphuset

 
   
Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com