Omklädningsrum Klickbara bilder
Gästande lags omklädningsrum är ca 18 m2 Interiörbild från omklädningsrum Interiörbild från omklädningsrum
Domarnas omklädningsrum är ca 8 m2 Interiörbild från omklädningsrum  
Hemmalagets omklädningsrum är ca 18 m2 Interiörbild från omklädningsrum    
 
  I källarplanet finns dessutom 2 mindre omklädningsrum (ca 10 m2 vardera).