Fotbollsplanerna
  Klubbhus
  Klubblokal
  Omklädningsrum
  Dusch och Bastu
  Tennisbana
  Översiktsplan
  Invigningen 1941
  Rejmyrespelen
   Rejavallen - översiktsplan
1932 beslöts att man skulle arrendera området av John Ottosson på tre år för en årlig hyra av 125 kr. 1937 köpte föreningen området av Domänverket för 500 kr.
Arbetet med iordningsställandet av Rejavallen bedrevs de följande åren med stor energi och föreningens medlemmarna gjorde sammanlagt 2.500 arbetstimmar utan ersättning.
Rejavallen invigdes den 7 september 1941.
Översiktsbild på Rejavallens område
Här finns en karta i PDF-format över Rejavallen där du med och knapparna kan förstora och förminska utan att förlora i skärpa.
 Kartan öppnas i ett nytt fönster  
   
Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com