Conny Brinck
  Peter Kindblom
 
 
 
 
 
 

  Skidor


I dag är skidor en liten sektion men med stora framgångar.
Conny Brinck och Peter Kindblom har varit framgångsrika i skidspåren de senaste åren och nu kommer också ungdomarna Andreas Lindström och Alexandra Sievers starkt.

Men skidåkningen var med från början, redan ett gammalt protokoll från 1906 berättar att styrelsen hade skidåkningen uppe till diskussion.
Ett protokoll från 15 februari 1907 visar att en skidklubb har bildats. I stadgarna står; Som mål är att inom Reijmyre med omnejd verka för den roande samt för hälsan nyttiga skidsporten.

Under en lång rad av år gick dock skidsektionen på sparlåga, även om Reijmyre IF hade deltagare med i lokala tävlingar under 40- och 50-talet.

På 1960-talet utvecklades bröderna Bernt och Gert Lindström till skickliga skidåkare men tävlade inte för RIF då skidsektionen var vilande. Bernt kom på 112:e plats i 1965 års Vasalopp medan Gert blev 125:a 1971.


Bild på Peter och Conny i Norge
Peter och Conny i Norge sommaren 2005
 


När bröderna Lindström avslutat sin aktiva tid i skidspåren kom istället Tommy Jonsson fram som en lovande junior men inte heller han tävlade för RlF.

1990 tog RlF sin dittills största framgång när stafettlaget blev tia i vid ungdoms-SM i Luleå och blev bästa Götalandsklubb. I laget åkte Fredrik Wijkström, Per-Olov Nilsson och Fredrik Söderberg. 
Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com