Styrelsen
Utvecklingsarbete
Marknadsansvariga
Stadgar
Ungdomsansvarig
  Dokument
  Rejmyre marknad
  Historia
Medlemsavgifter

  Föreningen

Den moderna idrottsrörelsen började växa fram på allvar i Sverige under det sista årtiondet av 1800-talet. Redan under de första åren på 1900-talet fanns det inte mindre än tre idrottsföreningar i Rejmyre; Norden, Svea och Göta.

Man upptäckte emellertid snart, att det skulle vara fördelaktigare med en enda förening, och den 16 augusti 1905 samlades ett 40-tal intresserade för att dryfta frågan om en sammanslagning.
Att komma överens om att bilda en enda förening gick lätt, men som vanligt vid sådana tillfällen vållade namnfrågan en långvarig diskussion. På förslag av John Reimers enades man slutligen om namnet Reijmyre Idrottsförening.


2005 firade vi vårt 100-årsjubileum

  Kontakt
  Reijmyre Idrottsförening
  Lundavägen
  610 14 Rejmyre

  Tel: 011 - 873 83
  Fax: 011 - 877 66
  E-post. reijmyreif.kansli@gmail.com
  Org.nr: 825000 - 4010

  Verksamhet
Verksamhetsberättelse 2014
Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2012
Verksamhetsberättelse 2011
Verksamhetsberättelse 2010

Läs mer under historia>> om Jubileumsfesten >>

och om Jubileumsmatchen >>

Jubileumsboken
De hundra åren har dokumenterats genom att föreningen ger ut en jubileumsbok skriven av journalisten Gunnar Hagberg.
Boken kostar 200 kr och kan beställas via e-post webmaster@reijmyreif.se.
Uppge namn, adress och telefonnummer så kontaktar vi dej.
Bild på RIF:s jubileumsbok.

Reijmyre Idrottsförening  Lundavägen  610 14 Rejmyre  Tel: 011 - 873 83  Fax: 011 - 877 66  Org.nr: 825000 - 4010  E-post.reijmyreif.kansli@gmail.com